News Details

Liga ng mga Barangay sa Pilipinas convenes for the 1st National Directorate Assembly

The Liga ng mga Barangay sa Pilipinas convened for its 1st National Directorate Assembly last March 7-9, 2024. It was held at the Rizal Park Hotel in Manila.