Mensahe ng Punong Lalawigan

Taos-pusong pagbati sa ngalan ng paglilingkod!


Ang Liga ng mga Barangay Bulacan Chapter ay kaakibat ng Pamahalaang Panlalawigan ng Bulacan sa paghahatid ng maagap na serbisyo at makataong pamumuno tungo sa pagtataguyod ng kaunlaran at kapayapaan sa ating Lalawigan.


Sa harap ng matitinding suliranin ng ating pamayanan, ang Liga ng mga Barangay ay nananatiling matapat at maasahang kaagapay sa pagtatanggol sa mga Karapatan at pagpapanatili ng kaayusan sa ating mga Barangay. Tungay ngang ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa ating mga Barangay at ang mga Kapitan/Kapitana ay ang unang huwaran, sandigan, at lingkod para sa mga mamamayan.


Kaugnay nito, kinakailangan natin ang mabilis at wastong impormasyon sa mga aktibidad at mga naisasakatuparan ng ating Liga para mahikayat ang pakikiisa ng mga Bulakenyo sa mga programang pangkaunlaran.


Ang website na ito ay magsisilbing talaan at gabay para sa mga mamamayan bilang reperensya sa pamunuan at mga proyekto ng ating Liga ng mga Barangay.


MARAMING SALAMAT! MABUHAY ANG DAKILANG LALAWIGAN NG BULACAN!

 

DANIEL R. FERNANDO
Punong Lalawigan